Cieszymy się, że nas odnalazłeś/aś i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli spotkać się razem przed Ołtarzem Pana w naszym pięknym kościele by wspólnie się modlić i uczestniczyć w Jego Uczcie.Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». (Por. Mt 17, 5)

25 luty 2024

25 luty 2024

Ostatni Biuletyn
Parafia p.w. Św. Stanisława Kostki na Staten Island

Nasz Patron


Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu, a został ochrzczony w kościele parafialnym w Przasnyszu.

Gdy miał trzynaście lat, wraz ze starszym bratem Pawłem opuścił dom rodzinny i razem udali się do Wiednia, aby rozpocząć naukę w gimnazjum prowadzonym przez tamtejszych jezuitów. Początkowo mieszkali w jezuickiej szkole z internatem, a gdy ta została zamknięta, na prywatnej stancji w domu luteranina Kimberkera przy placu Kiermark w Wiedniu.

W tym okresie Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się zasłużoną sławą. Profesorowie, wyróżniający się zarówno nauką, jak i duchem apostolskim, stali się ideałem Stanisława. Postanowił pójść w ich ślady i zostać księdzem Jezuitą.

Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to Stanisław nie mógł liczyć. Zdobył się więc na heroiczny czyn: zorganizował ucieczkę, do której się starannie przygotował. W dniu 10 sierpnia 1567 r. zrealizował swój plan, uciekł ze szkoły i przeszedł około tysiąca mil z Wiednia do Rzymu przez góry i doliny. Uciekł z domu nie jako nastolatek szukający wrażeń i wątpliwych przygód, ale raczej jako prawdziwy pielgrzym w drodze do celu, jakim jest powołanie... zdeterminowany podróżnik w drodze do Boga... sam jeden w podróży bez strachu przed niebezpieczeństwem... bez słabości lub wahania... a raczej jako prawdziwy mężczyzna, który wie, dokąd zmierza i czego chce od swojego Stwórcy. Stanisław został przyjęty do nowicjatu w Rzymie, który znajdował się przy kościele św. Andrzeja 28 października. Dziesięć miesięcy później, 15 sierpnia 1568 r. zmarł, najprawdopodobnie na malarię.

Chronologia św. Stanisława Kostki


 • Październik 1550 - Narodziny św. Stanisława Kostki
 • Październik (lub Listopad) 1550 - Chrzest św. Stanisława Kostki
 • Lipiec 1564 - Wyjazd św. Stanisława Kostki do Wiednia
 • Marzec 1565 - Rodzina Kostków przyjmuje pokój i wyżywienie w rezydencji Kimberker
 • Grudzień 1566 - Choroba Stanisława w rezydencji Kimberkera
 • 10 Sierpnia 1567 - Ucieczka Stanisława z Wiednia
 • 25 Października 1567 - Stanisław prosi o przyjęcie do Kolegium Rzymskiego Jezuitów
 • 28 Października 1567 - Stanisław rozpoczyna Nowicjat w Rzymie
 • 1 Sierpnia 1567 - Konferencja Piotra Kanizjusza do nowicjuszy nowicjatu św. Andrzeja
 • 10 Sierpnia 1568 - Początek śmiertelnej choroby Stanisława
 • 15 Sierpnia 1568 - Śmierć Stanisława
 

Dołącz do nas osobiście w naszym pięknym Kościele