Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (J 6, 51ab)

11 czerwca 2023

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. (Por. Ap 1, 8)

4 czerwca 2023

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

28 maja 2023

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28, 19a. 20b)

21 maja 2023

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. (J 14, 23)

14 maja 2023

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14, 6)

7 maja 2023

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10, 14)

30 kwietnia 2023

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. (Por. Łk 24, 32)

23 kwietnia 2023

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (Por. J 20, 29)

16 kwietnia 2023

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)

9 kwietnia 2023

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię. (Por. Flp 2, 8-9)

2 kwietnia 2023

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki. (J 11, 25a. 26)

26 Marca 2023