Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. (Por. J 10, 27)

1 października 2023

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. (Por. Dz 16, 14b)

24 września 2023

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (J 13, 34)

17 września 2023

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. (Por. 2 Kor 5, 19)

10 września 2023

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. (Por. Ef 1, 17-18)

3 września 2023

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. (Mt 16, 18)

27 sierpnia 2023

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. (Por. Mt 4, 23)

20 sierpnia 2023

Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu. (Por. Ps 130 (129), 5)

13 sierpnia 2023

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. (Por. Mt 17, 5)

6 sierpnia 2023

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. (Por. Mt 13, 44)

30 lipca 2023

Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. (Por. Mt 13, 24)

23 lipca 2023

Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to co ma. (Por. Mt 13, 12)

16 lipca 2023

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. (Por. Mt 11, 25)

9 lipca 2023

Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem. Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał do swojego przedziwnego światła. (Por. 1 P 2, 9)

2 lipca 2023

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie. (Por. J 15, 26b. 27a)

25 czerwca 2023

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (J 6, 51ab)

18 czerwca 2023

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (J 6, 51ab)

11 czerwca 2023

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. (Por. Ap 1, 8)

4 czerwca 2023

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

28 maja 2023

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28, 19a. 20b)

21 maja 2023

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. (J 14, 23)

14 maja 2023

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14, 6)

7 maja 2023

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10, 14)

30 kwietnia 2023

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. (Por. Łk 24, 32)

23 kwietnia 2023