Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. (Por. Mk 7, 12)

14 lipca 2024

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. (Por. Łk 4, 18)

7 lipca 2024

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. (Por. 2 Tm 1, 10b)

30 czerwca 2024

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. (Por. Łk 7, 16)

23 czerwca 2024

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

16 czerwca 2024

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (J 6, 51ab)

2 czerwca 2024

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. (Por. Ap 1, 8)

26 maja 2024

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

19 maja 2024

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mk 16, 15-20)

12 maja 2024

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. (J 14, 23)

5 maja 2024

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. (J 15, 1-8)

28 kwietnia 2024

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. (J 10, 14)

21 kwietnia 2024

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. (Por. Łk 24, 32)

14 kwietnia 2024

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (Por. J 20, 29)

7 kwietnia 2024

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)

31 marca 2024

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię. (Por. Flp 2, 8-9)

24 marca 2024

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. (J 12, 26a)

17 marca 2024

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. (Por. J 3, 16)

10 marca 2024

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. (Por. J 3, 16)

3 marca 2024

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». (Por. Mt 17, 5)

25 luty 2024

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (Mt 4, 4b)

18 luty 2024

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. (Por. Łk 7, 16)

11 luty 2024

Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. (Por. Mt 8, 17)

28 luty 2024

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. (Mt 4, 16)

28 stycznia 2024