Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». (Por. Mt 17, 5)

25 luty 2024

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (Mt 4, 4b)

18 luty 2024

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. (Por. Łk 7, 16)

11 luty 2024

Jezus wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. (Por. Mt 8, 17)

28 luty 2024

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. (Mt 4, 16)

28 stycznia 2024

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1, 15)

21 Stycznia 2024

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Łaska i prawda przyszły przez Niego. (Por. J 1, 41b. 17b)

14 Stycznia 2024

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu. (Mt 2, 2b)

7 Stycznia 2024

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

31 grudnia 2023

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. (Łk 1, 38)

24 grudnia 2023

Duch Pański nade mną, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. (Iz 61, 1)

17 grudnia 2023

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. (Łk 3, 4c. 6)

10 grudnia 2023

Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. (Ps 85 (84), 8)

3 grudnia 2023

Blessed is he who comes in the name of the Lord! Blessed is the kingdom of our father David that is to come! Mk 11:9, 10

26 listopada 2023

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. (J 15, 4a. 5b)

19 listopada 2023

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. (Por. Mt 24, 42a. 44)

12 listopada 2023

Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus. (Por. Mt 23, 9b. 10b)

5 listopada 2023

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. (J 14, 23)

29 października 2023

Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia. (Por. Flp 2, 15d. 16a)

22 października 2023

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. (Por. Ef 1, 17-18)

15 października 2023

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. (Por. J 10, 27)

1 października 2023

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. (Por. Dz 16, 14b)

24 września 2023

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (J 13, 34)

17 września 2023

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. (Por. 2 Kor 5, 19)

10 września 2023